Jerzo design

Jerzo design (2016)
Logo oraz sklep internetowy dla firmy sprzedającej meble.
Oparty na oprogramowaniu Prestashop.