Stylowe okno

Stylowe okno (2014)
Strona internetowa z oknami i roletami.
Napisana w języku html, css oraz dodatkami jquery.